Het Leespaleis en de Rekentuin zijn onderdeel van het Expertisecentrum van Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort en maakt leesbegeleiding en rekenhulp bereikbaar voor ieder kind.
Het Leespaleis en de Rekentuin werken met een ambulant team van orthopedagogen/psychologen en remedial teachers (onderwijsprofessionals die deskundig zijn in het opsporen en verbeteren van leerproblemen). De medewerkers van Het Leespaleis en de Rekentuin komen naar de basisschool of naar een locatie in de omgeving van de school, waar extra les wordt gegeven.

Thuis of op school wordt er gesignaleerd dat de lees- en spellingontwikkeling, het getalbegrip en rekenontwikkeling niet verloopt zoals je mag verwachten. Bij lees- en spellingachterstand of een verminderde leesvaardigheid biedt het Leespaleis uitkomst. Bij een rekenachterstand of een verminderde rekenvaardigheid biedt de Rekentuin uitkomst.

Het Leespaleis biedt kinderen met dyslexie of verminderde leesvaardigheid ondersteuning op maat door individuele behandelprogramma's. De Rekentuin biedt kinderen met (mogelijke) dyscalculie of verminderde rekenvaardigheid ondersteuning op maat door individuele behandelprogramma's. Het behandeltraject is niet tijdgebonden.
We beginnen met een diagnostisch onderzoek en een gesprek met de leerling. Dit onderzoek is gericht op de vraag van het kind en wat hij/zij nodig heeft om een doel te bereiken. We stellen reële doelen op voor zowel de korte als de lange termijn. Na een periode van 12 tot 16 weken wordt de behandeling geëvalueerd.

Voor aanmelding vanuit een particuliere situatie zijn geen specifieke voorwaarden of toets-scores nodig. Wanneer u de expertise van Het Leespaleis en/of de Rekentuin particulier inzet dan zijn de kosten voor dit traject voor rekening van de ouders.

Wilt u meer gedetailleerde informatie betreft een particulier traject van het Leespaleis en/of Rekentuin? Of voor directe aanmelding. Neem dan gerust contact op met Expertisecentrum Uniek. Zij verzorgen sinds schooljaar 2016-2017, in samenwerking met ons Expertise centrum, de particuliere trajecten voor het Leespaleis en de Rekentuin.
http://www.expertisecentrum-uniek.nl/leespaleis-rekentuin 

Het Leespaleis en de Rekentuin zijn er ook voor het basisonderwijs. Via ondersteunende trainingen/arrangementen bieden wij scholen, leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers ondersteuning. Wilt als professional/school meer gedetailleerde informatie over het Leespaleis en/of de Rekentuin ondersteunende trajecten/arrangementen? Neem gerust contact op met de coördinator van het Leespaleis en de Rekentuin via m.nichting@stichtingso.nl of telefonisch 033-4625065.

Nieuws en ontwikkelingen

Er zijn geen items beschikbaar.

Locatie