Wil je weten hoe je jouw handelen nog beter op die ene leerling af kunt stemmen? Of hoe je in je klas gericht aan een prettig klassenklimaat kunt werken? Ben je benieuwd wat voor interventies je kunt inzetten zodat taakgerichte gedrag toeneemt en het regelovertredend gedrag afneemt? Zou individuele begeleiding voor een leerling gewenst zijn? Of vraag je je af of je schoolteam baat zou hebben bij training rond een bepaald thema?

Wij geven antwoord op de vraag van het samenwerkingsverband om in de tijdelijke onderwijsondersteuning op basisscholen te voorzien in de vorm van een arrangement. Een arrangement wordt ingericht in aansluiting op en afstemming met de school. We bieden maatwerk.

Daarnaast geven wij ook antwoord op de directe vragen van basisscholen gericht op SBO expertise. Onze experts zijn gespecialiseerd in het onderwijs aan leerlingen met leer en/of gedragsproblematiek. Zij dragen hun expertise over in de vorm van coaching, begeleiding, ondersteuning, training, advies en voorlichting, aan leerkrachten en schoolteams. Daarnaast kunnen de experts voor een korte periode met een leerling werken (aanvullend onderwijs), met het doel om de leerkracht handvatten te geven om zelf de begeleiding weer op te pakken.

SBO Expertise:
Biedt expertise op het gebied van;
• Onderwijs aan kinderen met leerproblematiek
• Onderwijs aan kinderen met lees en rekenproblematiek (dyslexie/dyscalculie)
• Onderwijs aan kinderen met taalontwikkelingsstoornis
• Onderwijs aan kinderen met werkhouding en concentratie problematiek
• Onderwijs aan kinderen met een disharmonisch intelligentieprofiel
• Onderwijs aan kinderen met sociaal emotionele problematiek
• Onderwijs aan kinderen met gedragsproblemen (internaliserend en externaliserend)

Biedt ondersteuning, coaching en begeleiding op het gebied van;
• Bij aanpassen van leerlijnen, passende perspectieven
• Bij het in kaart brengen van leerling specifieke onderwijs en ondersteuningsbehoefte
• Bij het opstellen van een ontwikkelingsperpectief (OPP) en een uitstroomprofiel
• Bij ordeproblemen, klassenmanagement en handelingsgericht werken in de klas
• Bij gedragsproblemen en verbeteren taakgericht gedrag

Biedt ondersteuning doormiddel van;
• Observeren, signaleren en adviseren
• Coaching en begeleiding on the job
• Didactisch onderzoek (gericht op onderwijsopbrengsten en rendement)
• Leerlingbegeleiding (Leespaleis en/of Rekentuin)
• Nascholing en teamtraining

Het SBO expertise team bestaat uit;
Jonge kind expert, SBO expert, remedial teacher, intern begeleider, logopedist, speltherapeut, kindercoach, Taakspelcoach, Kubusspelcoach, Rots&water trainer, psycholoog/orthopedagoog en zeer ervaren SBO leerkrachten.

Meer gedetailleerde informatie over de schoolarrangementen? Neem gerust contact op met de coördinator van Het Expertise centrum via m.nichting@stichtingso.nl of telefonisch 033-4625065.

Nieuws en ontwikkelingen

Er zijn geen items beschikbaar.

Locatie